O nás
Občianske združenie E-Search mladí za vedu, tvorí skupina študentov a študentiek, ktorím angažovanosť nie je cudzia. Už počas študií na stredných školách sa venujeme vlastným projektom, od sféry výskumu až po angažovanosť v spoločnosti, našej komunite či inom odvetví ktoré je Vám najbližšie.

Uvedomujeme si ale, že najviac toho dosiahneme vtedy, keď držíme pokope. To je jeden z našich hlavných cieľov, a teda networking, čiže "sieťovanie" mladých a angažovaných ľudí medzi sebou navzájom ale zároveň aj s vedcami a odborníkmi v konkrétnej oblasti.

Z networkingu teda prirodzene vyplýva ďalšia podstatná vec, ktorou je spolupráca. Spolupráca je opäť v dvoch úrovniach, tou prvou je spolupráca mladých ľudí medzi sebou, tou druhou je práve spolupráca študentov s profesionálmi. Práve profesionálne vedenie či už výskumu alebo inej aktivity je esenciálne, no niekedy ťažko dosiahnuteľné. Preto sa snažíme budovať sieť vedcov či iných ľudí z požadovanej oblasti, ochotných spolupracovať s mladými a ambicióznymi ľuďmi.

Každou prácou, ktorú sme kedy urobili sme získali nejaké skúsenosti, ktoré sa môžu niekomu z Vás hodiť. Pomoc, ako ďalší kľúčový cieľ našej platformy zohráva nenahraditeľnú rolu v našom fungovaní. Tento cieľ je však súvisí aj s finančnou pomocou, ktorú Vám pomôžeme sprostredkovať.
S tým spojené je aj naše úsilie vytvoriť dostatočný kapitál na to, aby sme mohli Vaše projekty podporiť aj my!

© 2020 E-esearch mladí za vedu, o.z.

Všetky práva vyhradené.
Powered by Háger Service


Made on
Tilda